Echografie

Met echografie, of beter gezegd MSU (Musculo Skeletal Ultrasound), kunnen opnamen gemaakt worden van het houdings- en bewegingsapparaat ,dit wil zeggen van pezen, spieren, banden, slijmbeurzen, botten en gewrichten. Hierdoor zijn we bij Fysio Centrum Meijel in staat diverse aandoeningen duidelijk in beeld te brengen. Onder meer irritaties van pezen, zoals afwijkingen aan de achillespees, een eventuele tenniselleboog en verkalkingen in pezen (bijvoorbeeld rond de schouder). Ook hielspoor of een aanwezige slijmbeursontsteking zijn op een echo zichtbaar.

Fysio Centrum Meijel beschikt over een echosysteem en gediplomeerd ervaren echografisten. Tijdens het maken van de opname kunt u zelf tijdens het onderzoek mee kijken. Door echografisch onderzoek is het mogelijk de juiste diagnose te stellen en u de behandeling te geven die daarbij hoort. Eventueel kunnen we u doorverwijzen naar de sportarts of specialist. Als u bij ons in behandeling komt, kunnen we tijdens het behandeltraject het herstel volgen door tijdens deze periode af en toe echografisch onderzoek te doen.

Wat is de toegevoegde waarde in de praktijk?

Het gebruik van echografie heeft als doel visueel inzicht te krijgen in de vermeende pathologie van de patiënt. Echografieonderzoek wordt altijd aanvullend gebruikt aan een fysiotherapeutisch onderzoek. Hierdoor kan er sneller een diagnose worden gesteld en daarmee het meest juiste behandelbeleid worden gestart. Tijdens de behandelingen kan men met behulp van echografie regelmatig visuele feedback krijgen betreffende de ontwikkeling van de aandoening en het gevolgde beleid. Indien nodig kan het beleid tussentijds worden aangepast naar aanleiding van de in beeld gebrachte resultaten.

Vergoeding echografie

Het kan zijn dat uw huisarts zeker wil weten wat de oorzaak van uw klacht is en u doorverwijst naar ons voor een echo. Bent u aanvullend verzekerd dan worden de kosten voor een fysiotherapeutisch consult via uw zorgverzekering vergoed.

Maar voor een behandeling fysiotherapie en echografie is geen verwijzing meer nodig. U kunt zich dus ook rechtstreeks bij ons melden waarna wij een screening, intake en onderzoek doen .In bijna alle gevallen worden de kosten voor behandeling rechtstreeks bij de zorgverzekering gedeclareerd.

Bent u hiervoor niet verzekerd dan zijn de kosten voor echografie € 50,- per consult.

Contact


Fysio Centrum Meijel
Pastoor Frischestraat 23
5768 CH Meijel
Telefoon: 077-4669170
E-mail: info@fysiocentrummeijel.nl

Openingstijden


Maandag:8:00 uur - 19:30 uur
Dinsdag:8:00 uur - 20:30 uur
Woensdag:    8:00 uur - 17:00 uur
Donderdag:8:00 uur - 20:00 uur
Vrijdag:8:00 uur - 18:00 uur
Zaterdag:8:00 uur - 12:00 uur
Zondag:GESLOTEN

Locatie