Manuele therapie

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na de opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Daarmee heeft de therapeut extra kennis opgedaan van de bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom.

Manuele Therapie is bedoeld voor klachten van het bewegingsapparaat, dat wil zeggen de wervelkolom en gewrichten in armen en benen.

Klachten in de wervelkolom of ledematen ontstaan wanneer gewrichten niet goed werken. Zo'n stoornis van het gewricht wordt ook wel 'functiestoornis' genoemd. Vaak is een kortere of langere overbelasting van het gewricht de oorzaak van de klacht. Bewegen wordt dan moeilijk en pijnlijk. Ook kunnen spieren verkrampen en kan de pijn uitstralen naar andere delen van het lichaam. Met behulp van manuele therapie kan de stoornis van de gewrichten worden verminderd of verholpen.

De manueel therapeut verhelpt de functiestoornis van het gewricht door het toepassen van speciale bewegingen van de lichaamsdelen rond het gewricht waardoor de beweeglijkheid snel wordt vergroot en de pijn afneemt. Meestal is zacht trekken aan of duwen tegen de lichaamsdelen voldoende. Soms vult de manueel therapeut deze behandeling aan met gedoseerde impulstechnieken. De gewrichten worden dan wat sneller bewogen. Daarbij hoort men soms een knappend of krakend geluid. Ook worden hierna oefeningen gegeven om de bewegelijkheid van de gewrichten te behouden. De pijnklachten beginnen over het algemeen na 1 of 2 behandelingen af te nemen.

Werkwijze volgens de methode SOMT

1. Het vraaggesprek (anamnese)
Als u voor uw klacht bij een manueel therapeut komt, zal er eerst een vraaggesprek (anamnese) plaatsvinden, waarin de manueel therapeut zal vragen naar het ontstaan van de klacht, hoe lang de klacht al bestaat, wanneer de klachten optreden, wat de klacht doet toe- of afnemen, etc. Dit is nodig om een inventarisatie van de klacht te hebben, om zo enkele hypothesen op te kunnen stellen voor het verdere onderzoek dat gaat plaats vinden.

2. Het lichamelijk onderzoek
Dit lichamelijke onderzoek is gericht op de beoordeling van uw houding en beweging en van de gewrichten (en eventueel ook van de zenuwbanen). Hierbij zal de nadruk gelegd worden op houdingen en bewegingen die uw klacht doen toe- en afnemen. Zo wordt vastgesteld waar de bron van uw klacht ligt. Op grond van de verkregen gegevens uit de anamnese en het lichamelijk onderzoek kan een diagnose gesteld worden. Samen met u wordt er besproken of uw klachten door middel van manuele therapie gunstig te beïnvloeden zijn. Als dat het geval is, dan wordt de verdere aanpak van de behandeling met u besproken.

3. De behandeling
De behandeling die volgt heeft tot doel de functie van de gewrichten te verbeteren en de houding en beweging tijdens uw dagelijkse activiteiten te optimaliseren. Tijdens de behandeling word er gebruik gemaakt van specifieke passief mobiliserende technieken in de gewrichten. Indien nodig word er een manipulatietechniek toegepast. Dit is een snelle beweging van de gewrichten, waarbij een knappend geluid gehoord kan worden. De meeste mensen ervaren dit als een kortstondig vreemd gevoel, maar vinden het over het algemeen niet pijnlijk. Een teveel aan beweging wordt gestabiliseerd door middel van gerichte training.

Contact


Fysio Centrum Meijel
Pastoor Frischestraat 23
5768 CH Meijel
Telefoon: 077-4669170
E-mail: info@fysiocentrummeijel.nl

Openingstijden


Maandag:8:00 uur - 21:00 uur
Dinsdag:8:00 uur - 21:00 uur
Woensdag:    8:00 uur - 18:00 uur
Donderdag:8:00 uur - 20:30 uur
Vrijdag:8:00 uur - 19:00 uur
Zaterdag:8:00 uur - 14:00 uur
Zondag:GESLOTEN

Locatie